شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰

استاندارهای مرتبط با کنترل عفونت های بیمارستانی

استاندارهای مرتبط با کنترل عفونت های بیمارستانی

8ـ6ـ شرايط بهداشتي بخش ها

1ـ8ـ6ـ كف كليه قسمت ها بايستي سالم ، قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي باشد .

تبصره : محل اتصال ديوار و كف بصورت بدون زاويه بوده تا نظافت براحتي انجام پذيرد .

2ـ8ـ6ـ ديوار كليه قسمت ها بايستي سالم ، فاقد شكستگي و ترك خوردگي ، تميز و به رنگ روشن بوده و تا ارتفاع حداقل 8/1 متر قابل شستشو باشد .

3ـ8ـ6ـ سقف در کلیه قسمتها بایستی سالم ، صاف بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن رنگ آمیزی شده و همیشه تمیز باشد.

4ـ8ـ6ـ توالت ، دستشویی و حمام ها بایستی دارای شرایط بهداشتی از نظر وضعیت کف و دیوارها و سقف ( کف محوطه توالت و دستشویی و حمام موزائیک یا سنگ یا کاشی مخصوص و یا پوشش های مشابه و دیوارها تا سقف کاشی کاری و سقف حمام قابل شستشو باشد ) بوده و توالت ها دارای فلاش تانک و تهویه مناسب باشند.

5ـ8ـ6ـ در اتاق های بیش از دو تخت نصب دستشویی با اطراف کاشی کاری شده به ابعاد یک متر در یک متر و اتصال فاضلاب آن به سیستم فاضلاب بیمارستان ضروری است.

تبصره 1 : نصب دستگیره جهت استفاده بیمار از توالت الزامی است.

تبصره 2 : قفل توالت و حمام بخش ها بایستی قابل باز شدن از بیرون باشد. ( با کلید مخصوص )

6ـ8ـ6ـ کلیه پنجره های باز شو اتاق بایستی مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.

7ـ8ـ6ـ میزان نور طبیعی و مصنوعی در اتاق های بستری بیمار باید مناسب باشد.

8ـ8ـ6ـ کلیه تختخوابها سالم و رنگ آمیزی شده باشد.(تختخواب های استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند.)

9ـ8ـ6ـ کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل تشک ، پتو ، بالش ، ملحفه ها و روتختی باید بطور مرتب تعویض گردد. به نحوی که پیوسته سالم ، تمیز و عاری از آلودگی باشد.

10ـ8ـ6ـ کلیه پنجره های مشرف به خیابان های پرسروصدا باید دارای شیشه دو جداره باشد.

11ـ8ـ6ـ میز مخصوص غذا و کمدهای کنار تخت بایستی سالم و رنگ آمیزی شده و تمیز باشد و فاقد گوشه های تیز باشند (میزها و کمدهای استیل نیازی به رنگ آمیزی ندارند.)

12ـ8ـ6ـ اتاق ها و کلیه وسایل و تجهیزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد.

13ـ8ـ6ـ به منظور ایجاد حرارت و برودت لازم در اتاق ها مرجحاً بایستی از سیستم تهویه مطبوع استفاده و در غیر این صورت حداقل از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و کولر استفاده شود.

14ـ8ـ6ـ تهویه کلیه اتاق ها می بایست به نحو مناسب و بهداشتی انجام شود.

15ـ8ـ6ـ کلیه اتاق های بستری می بایست دارای زباله دان دردار ، قابل شستشو ، ضد زنگ و مجهز به کیسه زباله بوده و مرتباً زباله ها تخلیه و زباله دان ها شستشو و ضد عفونی شود.

16ـ8ـ6ـ از استقرار گلدان های خاک دار در کلیه اتاق های بیماران خودداری گردد.

17ـ8ـ6ـ کف کلیه اتاق ها و راهروها در بخش ها بایستی بطور مرتب نظافت و سپس با تی آغشته به محلول مناسب ضد عفونی گردد.

18ـ8ـ6ـ کلیه توالت ها ، دستشویی ها و حمام های بخش ها بایستی بطور مرتب و روزانه تمیز و ضدعفونی گردد.

9ـ6ـ شرایط بهداشتی اتاق های عمل

1ـ9ـ6ـ اتاق های عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر اتاق ها بایستی دارای شرایط ویژه به شرح ذیل باشد :

2ـ9ـ6ـ کف : در کلیه قسمت های اتاق عمل باید سالم ، بدون درز و شکاف و جنس آن به گونه ای باشد که ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نیز   غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده و محل اتصال کف به دیوار بدون زاویه باشد.

3ـ9ـ6ـ کف اتاق های عمل باید با کفپوش فاقد خلل و فرج پوشیده شود.

4ـ9ـ6ـ دیوار ها : تا سقف کاشی کاری به رنگ کاملاً روشن بوده ، سالم و بدون درز و شکاف و ترک خوردگی و مقاوم به مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده باشد.

5ـ9ـ6ـ سقف : سالم ، بدون درز و شکاف و ترک خوردگی و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

6ـ9ـ6ـ کلید و پریزهای برق ضد جرقه و دارای اتصال زمینی باشد .

7ـ9ـ6ـ توالت و دستشویی با شرایط بهداشتی ، به تعداد کافی در مجموعه اتاق های عمل قبل از اتاق رختکن و خط قرمز در نظر گرفته شود.

8ـ9ـ6ـ قفسه های لباس اتاق عمل بایستی دارای شرایط بهداشتی بوده و برای کل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد.

9ـ9ـ6ـ هوا بطور مرتب با روش مناسب تهویه و رطوبت نسبی آن بین 60ـ50 درصد و دمای خشک بین 24ـ20 درجه سانتیگراد باشد.

10ـ9ـ6ـ اتاق عمل بایستی بطور مرتب و به روش مناسب ضدعفونی گردد.

11ـ9ـ6ـ محل رختکن جراح و کادر پرستاری و تکنسین ها ضمن برخورداری از شرایط بهداشتی و رعایت موازین انطباق باید دارای کمد لباس انفرادی و دوش نیز باشد. 

12ـ9ـ6ـ وجود اتاق استریلیزاسیون با دستگاه استریل کننده و با قفسه های مورد لزوم جهت نگهداری وسایل رسیده از بخشC.S.R  (بخش استریلیزاسیون مرکزی ) الزامی است.

13ـ9ـ6ـ جهت نگهداری وسایل تمیز کننده و تجهیزات مکانیکی نظافت و مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده بایستی اتاق مخصوص با شرایط بهداشتی در نظر گرفته شود.

تبصره : وجود یک محل شستشوی مجهز به سیستم آب گرم و سرد و تسهیلاتی برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن پوتین ها و چکمه ها و کفش ها و تی الزامی است .

14ـ9ـ6ـ اتاق استراحت کادر اتاق عمل بایستی در قسمت رختکن های محوطه اتاق عمل مستقر گردد.

15ـ9ـ6ـ کلیه قسمت های محوطه اتاق های عمل بایستی دارای کپسول ضد حریق بوده و در محل مناسب نصب شود. همچنین در صورت امکان در کلیه اتاق های بستری ، اتاق های عمل، آزمایشگاه ها و سالن های انتظار دستگاه مشخص کننده دود (Smoke  Detector ) نصب گردد.

16ـ9ـ6ـ لوازم یک بار مصرف تیز و برنده اتاق عمل از قبیل سوزن ، سرسرنگ ، تیغ و غیره بایستی در ظرف مخصوص دردار و مقاوم جمع آوری و بطریق بهداشتی و عملی دفع گردد.

17ـ9ـ6ـ کلیه توالت ها ، دستشویی ها و حمام های اتاق عمل بایستی بطور مرتب و روزانه با مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدایی گردد.

18ـ9ـ6ـ سینک اسکراپ برای خواهران و برادران باید جدا باشد.

10ـ6ـ بخش عفونی 

1ـ10ـ6ـ این بخش ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر بخش ها ، بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

2 ـ10ـ6ـ بخش عفونی باید کاملاً از سایر بخش ها مجزا باشد.

3ـ10ـ6ـ تهویه این بخش باید کاملاً مجزا از سیستم تهویه عمومی بیمارستان بوده و براساس ضوابط بهداشتی باشد.

4ـ10ـ6ـ رختکن کارکنان باید مجزا از رختکن عمومی بوده و در داخل بخش پیش بینی شود.

5ـ10ـ6ـ ظروف توزیع غذا در این بخش حتی الامکان باید یک بار مصرف باشد در غیر این صورت با ظرفشوئی اتوماتیک و مستقل در داخل بخش شستشو و ضدعفونی گردد.

6ـ10ـ6ـ وسایل نظافت بخش باید اختصاصی بوده و محل شستشو و نگهداری با شرایط بهداشتی برای آنها منظور گردد.

7ـ10ـ6ـ کلیه توالت ها و حمام ها و دستشویی های بخش عفونی باید بطور مرتب و روزانه تمیز و با یکی از مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدائی گردد.

11ـ6ـ سایر شرایط بهداشتی

1ـ11ـ6ـ محوطه بیمارستان و یا زایشگاه بایستی مجهز به سیستم اطفاء حریق مورد تأیید سازمان های ذیربط باشد.

2ـ11ـ6ـ سیم کشی برق تمام قسمتهای بیمارستان با رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی انجام شود.

3ـ11ـ6ـ حداقل عرض و طول پله ها به ترتیب 30 سانتیمتر ، 120 سانتیمتر و حداکثر ارتفاع پله ها 18 سانتیمتر باشد.

4ـ11ـ6ـ بیمارستان بایستی دارای پله فرار جهت انتقال بیماران و پرسنل در مواقع اضطراری باشد.

5ـ11ـ6ـ پله ها و بالکن ها باید دارای حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل 75 سانتیمتر باشد.

 

 مراقبت های مدیریت شده مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی

پیشگیری و کنترل عفونت: 203

PCI.1- یک یا یا چند نفر، بر تمامی فعالیت های کنترل و پیشگیری از عفونت نظارت می کند. این فرد واجد صلاحیت، از آموزش، تعلیم، تجربه و گواهی نامه در روش های کنترل عفونت برخوردار است.

PCI.2- یک مکانسیم همکاری معین برای تمام فعالیت های کنترل عفونت وجود دارد که شامل پزشکان، پرستاران و سایرین می شود و با اندازه و پیچیدگی سازمان تناسب دارد.

PCI.3- برنامه کنترل عفونت براساس آگاهی های علمی جدید، دستورالعمل روش های مورد قبول، قوانین و آئین نامه های کاربردی است.

PCI.4- هیئت مدیره بیمارستان، منابع مناسب را برای حمایت از برنامه کنترل عفونت فراهم می کند.

PCI.5- بیمارستان، یک برنامه جامع برای کاهش خطرات عفونت ناشی از فعالیت ها و مراقبت های سلامت در بیماران و کارکنان مراقبت از سلامت، تعیین و اجرا می کند.

PCI.5.1- تمام محیط هایی که بیماران، کارکنان و بازدیدکنندگان در آن حضور دارند، مشمول برنامه کنترل عفونت می شوند.

PCI.1.6- تمام محیطهایی که بیماران، کارکنان  و بازدیدکنندگان در آن حضور دارند، مشمول برنامه کنترل عفونت می شوند.

PCI.7- بیمارستان، روش ها و فرآیندهایی که همراه با خطر عفونت است را تعیین نموده و راهبردهایی را به منظور کاهش خطر عفونت به کار می بندد.

PCI.7.1- بیمارستان، خطر عفونت را به وسیله اجرای پاکسازی و آلودگی زدایی مناسب تجهیزات و مدیریت صحیح رختشوی خانه و البسه، کاهش می دهد.

PCI.7.2- بیمارستان، خطر عفونت را از طریق انهدام مناسب زباله کاهش می دهد.

PCI.7.3- بیمارستان، خط مشی و روشی در خصوص انهدام سوزن ها و اجسام تیز د ارد.

PCI.7.4- بیمارستان، خطر عفونت در وسایل مورد استفاده در سرویس دهی غذا و وسایل مورد استفاده در کنترل مکانیکی و مهندسی بیمارستان را کاهش می دهد.

PCI.7.5- بیمارستان، خطر عفونت در پی تخریب، ساخت و ساز و تعمیرات در بیمارستان را کاهش می دهد.

PCI.8- بیمارستان، احتیاط های حافظتی و روش های ایزولاسیون را تامین کرده است. به نحوی که بیماران، عیادت کنندگان و کارکنان از بیمار های قابل سرایت مصون مانده و بیماران مبتلا به نقایص ایمنی از عفونت های اکتسابی (که مستعد آن هستند) در امان بمانند.

PCI.9- دستکش ها، ماسک ها، حفاظ های چشم و سایر تجهیزات حفاظتی، صابون و ضدعفونی کننده ها در دسترس بوده و در زمان لازم، به طرزی صحیح مورد استفاده قرار می گیرد.

PCI.10- برنامه کنترل عفونت در برنامه کلی بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در بیمارستان، ادغام شده است.

PCI.10.1-  بیمارستان، خطر عفونت و میزان عفونت را پیگیری کرده و متوجه عفونت های همراه با فعالیت ها و مراقبت های بهداشتی – درمانی است.

PCI.10.2- پایش، شامل استفاده از شاخص های عفونت است که از نظر اپیدمیولوژی برای بیمارستان اهمیت دارد.

PCI.10.3- سازمان، از اطلاعات موجود در خصوص مخاطرات، میزان ها، و روندها، برای طراحی یا تعدیل فرآیندها استفاده می کند تا خطرهای ناشی از مراقبت از سلامتی را به پایین ترین سطح ممکن برساند.

PCI.10.4- بیمارستان، میزان عفونت ناشی از فعالیت ها و مراقبت های بهداشتی – درمانی خود را از طریق اطلاعات تطبیقی با سایر بیمارستانها، مقایسه می کند.

PCI.10.5- نتایج پایش عفونت در بیمارستان، به طور منظم به اطلاع هیئت مدیره و کارکنان می رسد.

PCI.10.6- بیمارستان، اطلاعات مربوط به عفونت های بیمارستانی را به سازمان سلامت و بهداشت عمومی خارج بیمارستان گزارش می دهد.

PCI.11- بیمارستان، آموزش در زمینه روش های کنترل عفونت را به کارکنان، پزشکان، پرستاران و در صورت مقتضی، به خانواده و سایر مراقبت دهندگان، ارائه می کند

نوشته شده توسط محمود طاهری در 7:47 |  لینک ثابت   •